Services

U sklopu tih grana djelatnosti u Zavodu se obavlja:

izrada programa istražnih i pripremnih radova: geoloških, geotehničkih, konsolidacijskih, hidroloških

snimanje terena i izrada geodetskih podloga za projektiranje

izrada studija svih vrsta: građevinskih, prometnih, o utjecaju na okoliš, hidroloških, hidrogeografskih i hidrogeoloških

izrada projektnih i investicijskih programa

izrada projektne dokumentacije svih razina razrade: idejne, glavne i izvedbene (uključujući i radioničku dokumentaciju)

obavljanje svih poslova koji su nužni za donošenje odluke o gradnji (ekspertize, savjetovanje investitora)

izrada dokumentacije za ustupanje građenja analiza ponuda i davanje podloga za ustupanje radova

kontrola tehničke dokumentacije za sve vrste građevina iz područja djelatnosti

nostrifikacija tehničke dokumentacije izrađene u inozemstvu uz njezino usklađivanje s hrvatskim propisima i standardima

prijevodi strane dokumentacije

nadziranje realizacije projekata (projektantski nadzor, investicijski nadzor)

sudjelovanje u postupku primopredaje građevine i konačnog obračuna građenja nadzor nad ispravnošću i funkcioniranjem građevina

ispitivanje nosivosti mostova i mogućnosti njihova opterećenja izvanrednim teretima

ispitivanje stanja inženjerskih konstrukcija i mostova, projekti sanacije ili pojačanja dotrajalih ili oštećenih konstrukcija