PROFIL TVRTKE

Inženjerski projektni zavod je dioničko društvo za projektiranje i konzalting usluge i potpuno je samostalno i nezavisno od izvođačkih, proizvođačkih i zastupničkih tvrtki. Sjedište društva je Prilaz baruna Filipovića 21, društvo se ubraja u vodeće i najveće projektantsko konzulantske organizacije u Hrvatskoj, posebno na području građevinskog projektiranja u niskogradnji.

ISKUSTVO

Kroz šezdeset godina uspješnog i vrlo plodonosnog rada na gradnji građevinskih objekata svih vrsta, Inženjerski projektni zavod d.d., izrastao je u jednu od najvećih samostalnih projektnih organizacija u Hrvatskoj, pa i u regiji.

ISKUSTVO U RADU S DOMAĆIM TVRTKAMA

IPZ suraduje s mnogim hrvatskim tvrtkama, a posebno s Institutom građevinarstva hrvatske iz Zagreba u poslovima kontrole kvalitete građevinskih materijala. U izradi projekata surađujemo s mnogim tvrtkama koje pokrivaju djelatnosti kojima se IPZ ne bavi (elektrika, telefonija, plinovodi, arhitektura i dr.)

ISKUSTVO U RADU S MEĐUNARODNIM TVRTKAMA

U izradi projekta IPZ je surađivao s nekoliko inozemnih konzalting i graditeljskih tvrtki: Astaldi SpA Rim, Bechtel inc, Bouygues Francuska, Pym Motorway, SRV – SHW/RWE Umwelt Aqua Vodogradnja d.o.o.. IPZ je sudjelovao kao partner s poduzećima „Rade Končar“ i INGRA u projektiranju građevina za elektroenergetske projekte u inozemstvu (objekti transformatorskih stanica) u Iraku, Egiptu, Nigeriji, Iranu i Albaniji, poštujući američku, njemačku ili drugu lokalnu tehničku građevinsku regulativu i uspješno surađujući s tamošnjim stručnjacima.

DJELATNICI

Danas je u Zavodu zaposleno preko 70 djelatnika: diplomiranih građevinskih inženjera, tehničara, crtača i djelatnika drugih zvanja (odjel plotera, kopiraonica, računovodstvo, administracija).

Rast i razvoj Inženjerskog projektnog zavoda uglavnom se temelji na mladome kadru sastavljenom od stručnjaka koji nakon fakulteta i drugih škola stječu u svakodnevnom radu znanje i iskustvo te se razvijaju u istaknute projektante i stvaraoce. Osobita se pažnja posvećuje usavršavanju mladoga kadra, koje se provodi timskim radom te neprestanim učenjem i praćenjem dostignuća i stručnih spoznaja. Tehničko znanje stručnjaci nadopunjuju i proširuju svaki dan prateći stručnu literaturu (monografsku i periodičnu), a osobito obilazeći gradilišta u zemlji i inozemstvu, te na različitim seminarima, kao i osobnim stručnim studijem.

Pri izradi projektne dokumentacije IPZ surađuje s mnogim znanstvenicima, specijaliziranim organizacijama i znanstvenim institucijama koje rješavaju probleme države, županija, gradova i općina. IPZ-ovi stručnjaci neprestano kontaktiraju sa stručnim službama investitora i izvođačima radova na realizaciji projektnih zamisli i prilagođavanju projekata suvremenoj građevinskoj tehnologiji koja stalno napreduje. Takav pristup ima za posljedicu visokokvalitetni tim stručnjaka sa sveučilišnom naobrazbom i potrebnim ovlaštenjima, sposobnih za projektiranje objekata koji pripadaju najuspješnijim profesionalnim dostignućima u Hrvatskoj. Pojedine studije i projekti dostižu vrijednost znanstvenog rada. Zahvaljujući tome u IPZ-u radi vrlo kvalitetan sastav obrazovanih stručnjaka, sposobnih ostvariti djela koja pripadaju u red najuspješnijih u našoj zemlji. Stručnost i sposobnost kadrova u Inženjerskom projektnom zavodu najbolje se vidi po tome što je više inženjera radilo ili radi kao profesori, docenti ili honorarni asistenti na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu, te kao honorarni asistenti ili nastavnici i profesori na tehničkim i sličnim školama.

Za šezdeset godina rada u Inženjerskom projektnom zavodu izrađeno je preko 7 200 elaborata u obliku studija, idejnih rješenja, investicijskih programa, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, ekspertiza, mišljenja i druge tehničke dokumentacije. Najveći je dio elaborata realiziran, a znatno je manji u procesu realizacije.

Djelatnici IPZ-a uvijek su bili u prvim redovima pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda. Među prvima su sudjelovali u obnovi Skopja (1963.) i Banje Luke (1969.) koji su stradali od potresa, kao i u saniranju štete od velike poplave u Zagrebu (1964.).

Stručnjaci IPZ-a dali su puni doprinos u obnovi i izgradnji objekata porušenih u Domovinskom ratu: mosta preko rijeke Like u Budaku, mosta preko rijeke Drave u Osijeku, mosta preko Korane u Slunju, mosta preko Korane u Turnju, mosta preko Kupe u Brestu; mosta preko Kupe u Pokupskom; mosta preko Save u Županji i mosta Maslenica na Jadranskoj magistrali.

Profesionalno umijeće, sposobnost, spremnost i potvrđene reference IPZ-ovih inženjera jamstvo su da će svi investitorski zahtjevi za najsloženijim projektima biti izrađeni s visokom stručnošću, uključujući nadziranje realizacije projekta, kao i preuzimanje gotovog objekta.

ORGANIZACIJA

Od samih početaka organizacija poduzeća koncipirana je na način da su se tri glavne grupe djelatnosti odvijale u zasebnim odjelima, koji međusobno tijesno surađuju. Pokazalo se tokom svih ovih godina da je ovakav koncept omogućio unutrašnju koheziju i stabilan rast i napredak poduzeća.

Inženjerski projektni zavod organiziran je danas kao jedinstvena projektna organizacija koju čini šest odjela:

dva odjela za projektiranje prometnica: C2 i C3

odjel za projektiranje mostova i inženjerskih konstrukcija: M

dva odjela koji se bave hidrotehničkim objektima: V1, V2

jedan odjel zajedničkih službi (komercijalni, financijski, opći i drugi poslovi).