About Us

[Translate to English:] Inženjerski projektni zavod je dioničko društvo za projektiranje i konzalting usluge i potpuno je samostalno i nezavisno od izvođačkih, proizvođačkih i zastupničkih tvrtki. Sjedište društva je Prilaz baruna Filipovića 21, društvo se ubraja u vodeće i najveće projektantsko konzulantske organizacije u Hrvatskoj, posebno na području građevinskog projektiranja u niskogradnji.

[Translate to English:] Brošure

U nastavku možete preuzeti našu brošuru na željenom jeziku (.pdf).

(copy 2)

[Translate to English:]

[Translate to English:] TEHNOLOGIJE KOJE KORISTIMO

[Translate to English:] U radu koristimo najmoderniju opremu i software: za projektiranje u cestogradnji koristimo Plateia, CARD/1 i Vestra software, te za interaktivno modeliranje AutoCAD Civil3D alat. Zaštita od buke na prometnicama projektira se u SoundPLAN softwaru. Za vodogradnju koristimo programe Hydra, Canalis, Aquaterra i WaterCAD. Za konstrukterske potrebe koristimo alate za građevinsku statiku Sofistik, RM Bridge V8i, Allplan, SCIA. Za proračun i crtanje armatura u upotrebi su ArmCAD i ArmCAD 2000.