PRINCIPI POSLOVANJA

Glavna vodilja u poslovnoj politici IPZ-a je naručiteljima isporučiti ekonomski i tehnički najefikasnija rješenja na svakom stupnju njihovih ulaganja u projekte.Takav pristup moguć je samo u visokoprofesionalnoj radnoj sredini, poticajnoj radnoj klimi i u strogom poštivanju sustava kvalitete.

Integrirani poslovnik  

2‐1 POLITIKU KVALITETE

Inženjersko projektni zavod d.d. odlučan je investitorima isporučivati projekte, koji su izvedeni prema svim pravilima struke,  svim primjenjivim zakonima Republike Hrvatske i ostalim preuzetim obvezama.

Projekti IPZ‐a d.d. rađeni su na način, da ispune zahtjeve i premaše očekivanja naručitelja, da osim najboljih recentnih tehničkih saznanja budu i estetski koncipirani, uz stalno nastojanje uklapanja projektiranih objekata u krajolik i uključivanja svih mjera zaštite okoliša.

Sustavno se unapređuje kompetentnost zaposlenih, potiče se njihova kreativnost, odgovornost i zadovoljstvo, uz zadovoljstvo ostalih zainteresiranih strana: vlasnika, suradnih tvrtki, investitora, šire i uže društvene zajednice.

Uprava IPZ‐a d.d temeljem ove politike donosi ciljeve, čija se realizacija prati, što uključuje i ostale norme ili njihove dijelove radi stalnog poboljšanja učinkovitosti i konkurentnosti, te podizanja vrijednosti Društva.

Ova je politika aktualan stav Uprave i predstavlja javni dokument prenesen na sve razine društva i svim zainteresiranim stranama, podložna je provjeri i izmjenama radi poboljšavanja učinkovitosti i primjenjivosti.

Zagreb, 24. veljače 2009.

 

Svjesni da najveće štete u tvrtki mogu nastati radi neovlaštenog pristupa informacijama, uništenja informacija, curenja informacija izvan tvrtke, Uprava IPZ‐a d.d. donosi slijedeću  

2‐3 POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

IPZ d.d. uspostavio je, održava i trajno poboljšava sustav upravljanja zaštitom okoliša na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana: vlasnika, djelatnika, klijenata i korisnika usluga, šire i uže društvene zajednice.

Utvrđeni su aspekti zaštite okoliša i mjere sprečavanja onečišćenja za sve aktivnosti u opsegu na koje možemo utjecati ili ih možemo nadzirati.

Poslujemo usklađeni sa primjenjivom zakonskom regulativom, propisima s obvezama primjene, kriterijima koje traže naši korisnici i zainteresirani iz okruženja.

Poslovanje provjeravamo putem planiranih i dodatnih unutarnjih kontrola, nadležnih inspekcija i putem suradnje s užom društvenom zajednicom.

Ispunjavanje zahtjeva i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004 naše je čvrsto opredjeljenje, vjerujući da to može značajno pomoći u ostvarenju naših ciljeva.  

Očekujemo od svih djelatnika tvrtke IPZ d.d. da sudjeluju u primjeni i poboljšavanju.

Ova politika i temeljem nje postavljeni opći i pojedinačni ciljevi zaštite okoliša biti će periodički ocjenjivani i poboljšavani.

Ova politika zaštite okoliša javni je dokument i prenesen je zaposlenicima, svim suradnim i uslužnim tvrtkama, te ostalim zainteresiranim stranama.

Zagreb, 23. srpnja 2011.