REFERENCE

Sudjelujući u obnovi ratom razrušene zemlje i modernizaciji prometne infrastrukture Hrvatske i drugih dijelova bivše države, Jugoslavije, IPZ je za šezdeset i dvije godine izradio više od 7200 elaborata u obliku studija, idejnih rješenja, investicijskih programa, idejnih, glavnih i investicijskih projekata, ekspertiza, mišljenja i drugih vrsta tehničke dokumentacije.