POVIJEST

Vlada Narodne Republike Hrvatske donijela je 15. siječnja 1948. godine na prijedlog Ministarstva građevine Hrvatske odluku o osnivanju prvoga građevinskog projektnog poduzeća u Republici

Razvoj Inženjerskoga projektnog zavoda bio je čvrsto povezan s društvenim potrebama gradnje i rekonstrukcije građevina svih vrsta. Tih godina stručnjaci IPZ-a obavili su gotovo sve poslove na projektiranju cesta i mostova u Hrvatskoj, a većim su dijelom izrađivali projekte za grupne i regionalne vodovode, kanalizaciju i ceste u gradovima. IPZ je izrađivao cjelokupnu tehničku dokumentaciju, od prethodnih studija, generalnih rješenja i investicijskih programa do idejnih i izvedbenih projekata, te obavljao nadzor nad građenjem. Izvrsno je surađivao s nadležnim organima u općinama, kotarima i gradovima na poslovima pripreme projekata, kao i s građevinskim poduzećima koja su počinjala radove tijekom projektiranja ili neposredno poslije iskolčenja pojedinih objekata. Ta suradnja uspješno se odvija tijekom cijeloga postojanja i rada Inženjerskog projektnog zavoda.

Značajno je razdoblje za afirmaciju poduzeća ono od 1952. do 1958., kad su se građevinski radovi naglo povećavali, a broj zaposlenih porastao na 110. U to su se vrijeme po projektima IPZ-a izvodili radovi u gotovo svim mjestima i gradovima u Hrvatskoj, a realizirali su se i projekti na mnogim građevinama koje su se gradile u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Tijekom godina uspješnoga i vrlo plodonosnoga rada na projektiranju građevinskih objekata svih vrsta Inženjerski projektni zavod izrastao je u jednu od najvećih samostalnih projektnih organizacija u Hrvatskoj, pa i u regiji.

Nakon proglašenja neovisnosti i samostalnosti Republike Hrvatske i donošenja Zakona o privatizaciji, IPZ 1993. godine postaje dioničko društvo za projektiranje.

U razdoblju neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, od 1945. do 1948. godine, malobrojna građevinska operativa i razbacane grupice projektanata uz pomoć društvenih organizacija uložile su velike napore za obnovu porušenih mostova, cesta i komunalnih instalacija. Rekonstrukcija starih i gradnja novih objekata iziskivala je sustavan i timski rad na izradbi projekata prema suvremenim dostignućima građevinske znanosti i tehnike.

U takvim uvjetima osnovan je INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD (IPZ) u Zagrebu. Vlada Narodne Republike Hrvatske donijela je 15. siječnja 1948. godine na prijedlog Ministarstva građevine Hrvatske odluku o osnivanju prvoga građevinskog projektnog poduzeća u Republici. Inženjerski projektni zavod dobio je republičko značenje – organiziran je za izradbu svih vrsta projekata za mostove, ceste i hidrotehniku (vodoopskrbu i kanalizaciju). Poduzeće je najprije bilo pod administrativnim i operativnim rukovodstvom Ministarstva građevine. Malobrojan, ali vrijedan i ambiciozan kadar stručnjaka u poduzeću počeo je raditi s neznatnim osnovnim sredstvima, uglavnom skupljenim po rasformiranim poduzećima i sekcijama. Među 47 radnika bilo je 27 inženjera, 6 tehničara, 9 crtača i 5 radnika drugih zvanja. Nakon nepune godine rada broj zaposlenih gotovo se udvostručio. U IPZ-u su se zapošljavali inženjeri i tehničari, a istodobno su se školovali i crtači. Ubrzo je IPZ postao samostalna projektna organizacija specijalizirana za niskogradnju, podijeljena u tri odjela: Odjel za ceste (šef Odjela Mirko Fućkan, dipl. ing. građ.), Odjel za mostove (šef Odjela Krunoslav Tonković, dipl. ing. građ.) i Odjel za hidrotehničke objekte (šef Odjela Milan Šinkovec, dipl. ing. građ.).