O nama

Inženjerski projektni zavod je dioničko društvo za projektiranje i konzalting usluge i potpuno je samostalno i nezavisno od izvođačkih, proizvođačkih i zastupničkih tvrtki. Sjedište društva je Prilaz baruna Filipovića 21, društvo se ubraja u vodeće i najveće projektantsko konzulantske organizacije u Hrvatskoj, posebno na području građevinskog projektiranja u niskogradnji.

 

TEHNOLOGIJE KOJE KORISTIMO

U radu koristimo najmoderniju opremu i software: za projektiranje u cestogradnji koristimo Plateia, CARD/1 i Vestra software, te za interaktivno modeliranje AutoCAD Civil3D alat. Zaštita od buke na prometnicama projektira se u SoundPLAN softwaru. Za vodogradnju koristimo programe Hydra, Canalis, Aquaterra i WaterCAD. Za konstrukterske potrebe koristimo alate za građevinsku statiku Sofistik, RM Bridge V8i, Allplan, SCIA. Za proračun i crtanje armatura u upotrebi su ArmCAD i ArmCAD 2000.